تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ

داده کاوی، فرآیند مرتب سازی و طبقه بندی داده های حجیم و آشکارسازی اطلاعات مرتبط با هم می باشد. امروزه داده کاوی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیران جهت شناخت وضعیت دقیقتر سازمان و همچنین کمک در اتخاذ تصمیمات مناسب کاربرد دارد.

۲۹ اردیبهشت , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 35000 تومان اطلاعات بیشتر