عوامل موثر بر تصویر ذهنی بیمارستانهای شهر تبریز بر اساس مدل کیم و همکاران

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و بررسی تاثیر ۳ متغیر (اعتماد، رضایت، و تبلیغات دهان به دهان) میباشد که شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری در خدمات بیمارستانها را تحت تاثیر قرار می دهند.

۳ خرداد , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 45000 تومان اطلاعات بیشتر