پروژه پایگاه داده با موضوع بیمارستان

۲۷ مرداد , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 25000 تومان حجم فایل: 7.79 مگابایت

پروژه حاضر که در پیش روست پیرامون درس آزمایشگاه پایگاه داده تدوین گردیده است. این پروژه سازمان بیمارستان را به عنوان محیط عملیاتی مورد بررسی قرار داده و حاوی موارد ذیل می باشد :

 • نام سازمان و محیط عملیاتی
 • شرح مختصری راجع به کارکرد و اهداف سازمان
 • موجودیت ها و شرح مختصری راجع به هر موجودیت
 • مجموعه صفات هر موجودیت
 • نمودار ER با مشخص نمودن نام و connectivity هر ارتباط
 • تحویل ER نهایی به مدل رابطه ای و پیاده سازی عملی آن دریک DBMS ( به عبارت دیگر heading )
 • و پرس و جوهای متنوع که برای هر پرس و جو موارد زیر ارائه شده است :
  • شرح فارسی پرس و جو
  • دستور SQL مربوطه
  • نمایش خروجی پرس و جو

توضیحات فایل:

 • لازم به ذکر است، پروژه بصورت فایل ورد و شرح و تصاویر از انجام پروژه می باشد و فایل نهایی پایگاه داده موجود نیست.
25000 تومان – خرید