محاسبات ابری و چالش های امنیتی

۱۷ خرداد , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 19000 تومان حجم فایل: 3.52MB

محاسبات ابری اصطلاحی است که این روزها ممکن است بیش از پیش در بین خبرهای فناوری اطلاعات با آن مواجه شویم. پردازش در ابرها موضوعی است که توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک دنیا به شدت دنبال می‌شود واین در حالی است که ایده­ی آن بسیار ساده است و مبنی بر این است که به جای حفظ اطلاعات‌ بر روی کامپیوتر شخصی، آن را بر روی سرویس دهنده ای در اینترنت نگهداری کنیم،

فهرست مطالب
گفتار اول: مقدمه
چکیده
۱:مقدمه
۱-۱:اصطلاحات
۱-۲:بیان مسئله
۱-۳:اهداف پروژه
۱-۴:نظریه
۱-۵:سازمان گزارش
فصل دوم(کارههای پیشین)
۲-۱ : محاسبات خوشه ای
۲-۲: محاسبات شبکه ای
۲-۲-۱ : انواع محاسبات شبکه ای
۲-۲-۲ : اهمیت محاسبات شبکه ای
۲-۲-۳ : ابزار قدرتمندGlobus
۲-۲-۴ : نگاهی به‌اجزای شبکه
۲-۲-۵ : تفاوت محاسبات شبکه ای با محاسبات خوشه ای
۲-۲-۶ : تفاوت محاسبات شبکه ای با محاسبات ابری
۲-۳ : مرکز داده
۲-۳-۱ : اجزاى یک مرکز داده
۲-۳-۲ : مرکز داده و تجارت الکترونیک
۲-۳-۳ : مزایای مرکز داده داخلی
۲-۳-۳-۱ : حذف ترافیک بی مورد و کاهش ارزبری
۲-۳-۳-۲ : بالا رفتن ضریب ایمنی
۲-۳-۳-۳ : کاهش هزینه ها و جلوگیری از ارزبری
۲-۳-۳-۴ : توسعه فناوری اطلاعات
۲-۳-۳-۵ : تبدیل ایران به هاب
۲-۳-۳-۶ : تحقق دولت الکترونیک
۲-۳-۳-۷ : راه اندازی میزبانی ملی
گفتار سوم: محاسبات ابری و مباحث امنیتی
۳-۱ : تعریف
۳-۲ : تعاریف علمی و توضیحاتی مهم پیرامون محاسبات ابری
۳-۳ : مزایای استفاده از محاسبات ابری
۳-۳-۱ : هزینه های کامپیوتری کم تر
۳-۳-۲ : کارآیی توسعه یافته
۳-۳-۳ : هزینه های نرم افزاری کم تر
۳-۳-۴ : ارتقای نرم افزاری سریع و دائم
۳-۳-۵ : سازگاری بیشتر فرمت اسناد
۳-۳-۶ : ظرفیت نامحدود ذخیره سازی
۳-۳-۷ : قابلیت اطمینان بیشتر به داده
۳-۳-۸ : دسترسی جهانی به اسناد
۳-۳-۹ : در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه
۳-۳-۱۰ : همکاری گروهی ساده تر
۳-۳-۱۱ : مستقل از سخت افزار
۳-۴ : معایب استفاده از محاسبات ابری
۳-۴-۱ : نیاز به اتصال دائمی به اینترنت دارد
۳-۴-۲ : با اتصال های اینترنتی کم سرعت کار نمی کند
۳-۴-۳ : می تواند کند باشد
۳-۴-۴ : ویژگی ها ممکن است محدود باشند
۳-۴-۵ : داده های ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند
۳-۵ : شکلهای مختلف محاسبات ابری
۳-۵-۱ : ابر عمومی
۳-۵-۲ : ابر خصوصی
۳-۵-۳ : ابر ترکیبی
۳-۵-۴ : ابر گروهی
۳-۶ : سرویس‌های رایج محاسبات ابری
۳-۶-۱ : نرمافزار به عنوان یک سرویس
۳-۶-۲ : بستر به عنوان یک سرویس
۳-۶-۳ : زیرساختار به عنوان یک سرویس
۳-۷ : چشماندازفعلی
۳-۸ : نوآوری
۳-۹ : مشارکت صنعتی و دانشگاهی
۳-۱۰:امنیت داده
۳-۱۱ : مسائل امنیتی پردازش ابری
۳-۱۲ : مزایای امنیت
۳-۱۳ : مدلهای معماری امن
۳-۱۳-۱ : معماری لایهای
۳-۱۳-۲ : رمز گذاری ابر
۳-۱۴ : چالشهای امنیتی
۳-۱۵ : تجسس درون ابر آمازون
۳-۱۶ : ده پرسش مهم در مورد امنیت فضای ابری
گفتار چهارم:نتیجه گیری
نمای کلی
۴-۱:در اثبات نظریه
توسعه دهندگان
۴-۲:در تحقق اهداف پروژه
۴-۳ : کارهای مرتبط بحث و مقایسه(محاسبات ابری در ایران)
۴-۴:دستاوردهای پروژه
۴-۴-۱: چه کسانی میتوانند از محاسبات ابری استفاده کنند؟
• کسانی که به طور مشترک بر روی اسناد و پروژه ها کار می کنند
• افرادی که دائما در حال سفر هستند
• کاربرانی که در مورد هزینه ها نگران هستند
• کاربرانی با نیازهای روزافزون
۴-۴-۲: چه کسانی نباید از محاسبات ابری استفاده کنند؟
• کسانی که به اینترنت مناسب دسترسی ندارند
• افراد آفلاین
• افرادی که به مسائل امنیتی حساس هستند
• هر کسی که به شدت به برنامههای کاربردی فعلی عادت کرده است
۴-۵:موضوعات پژوهشی آینده
۴-۵-۱:معماری پیشنهادی
۴-۵-۲ : مقایسهی معماریهای موجود با معماری پیشنهادی
فهرست منابع

 

توضیحات محصول

  • تعداد صفحات:۶۸
  • فایل: ورد
19000 تومان – خرید