تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ

۲۹ اردیبهشت , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 35000 تومان حجم فایل: 693KB

پیشرفت های بوجود آمده در جمع آوری داده ها و قابلیتهای ذخیره سازی در طی دهه های اخیر باعث شده در بسیاری از علوم با حجم بزرگی از اطلاعات روبرو شویم. داده کاوی کوششی برای بدست آوردن اطلاعات مفید از میان این داده هاست و رشد بی رویه ی داده ها در سطح جهان اهمیت داده کاوی را دو چندان کرده است.

داده کاوی، فرآیند مرتب سازی و طبقه بندی داده های حجیم و آشکارسازی اطلاعات مرتبط با هم می باشد. امروزه داده کاوی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیران جهت شناخت وضعیت دقیقتر سازمان و همچنین کمک در اتخاذ تصمیمات مناسب کاربرد دارد. با استفاده از این تکنیک، داده های موجود در سازمان با بکارگیری ابزارهای نرم افزاری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند تا الگوهای پنهان و پیچیده ای که در آنها وجود دارد کشف و استخراج گردد. داده کاوی را می توان نسل سوم تکنولوژی هایی نامید که با داده سر و کار دارند.

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: داده کاوی

۱-۱ تاریخچه داده کاوی

۱-۲ مفهوم داده کاوی

۱-۳  استخراج دانش

۱-۴  اهمیت و علت طرح داده کاوی

۱-۵  نقش وهدف داده کاوی

۱-۶  مراحل داده کاوی

۱-۷  چرخه تعالی داده کاوی

۱-۸  جایگاه داده کاوی در دیگر علوم ها

۱-۹  انواع داده کاوی

۱-۱۰  انواع داده ها جهت داده کاوی

۱-۱۱  تکنیک های داده کاوی

۱-۱۱-۱ قوانین انجمنی

۱-۱۱-۲ طبقه بندی

۱-۱۱-۳ خوشه بندی

۱-۱۲  فعالیتهای داده کاوی

۱-۱۲-۱ دسته بندی

۱-۱۲-۲  تخمین

۱-۱۲-۳  پیش بینی

۱-۱۲-۴  دسته بندی شباهت یا قوانین وابستگی

۱-۱۲-۵  خوشه بندی

۱-۱۲-۶ توصیف و نمایه سازی

۱-۱۳  فنون داده کاوی

۱-۱۴  ویژگی های داده کاوی

۱-۱۵ کاربردهای داده کاوی

۱-۱۶  چالش های داده کاوی

۱-۱۷  مشکلات سیستم های داده کاوی

 

فصل دوم: مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

۲-۱ مدل های داده کاوی

۲-۱-۱ شبکه های عصبی

۲-۱-۲ درخت تصمیم

۲-۱-۳  استنتاج قوانین

۲-۱-۴  مدلهای جمعی تعمیم یافته (افزودنی کلی)

۲-۲ الگوریتم های داده کاوی

۲-۲-۱ رگرسیون (regression)

۲-۲-۲ طبقه‌بندی (classification)

 

فصل سوم: انبار داده

۳-۱  مقدمه ای بر انبار داده

۳-۲ انبار داده چیست

۳-۳  داده کاوی و انبار داده ها

۳-۴  داده کاوی و  OLAP

۳-۵  مراحل لازم برای ساخت یک پایگاه داده کاوی

۳-۶  مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها

۳-۶-۱  انبارش داده ها

۳-۶-۲  انتخاب داده ها

۳-۶-۳  تبدیل داده ها

۳-۶-۴  کاوش در داده ها

۳-۶-۵  تفسیر نتیجه

۳-۷  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی داده ﻛﺎوی در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎی ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ

۳-۸  برنامه های کاربردی پایگاه داده

۳-۹ پیشرفت در تکنولوژیهای داده پردازی

۳-۱۰  شِماهای انبار داده ها

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

توضیحات محصول

  • تعداد صفحات: ۸۷
  • فایل:ورد
35000 تومان – خرید